Fiscale voordelen voor zzp’ers met een privé-auto


Veel zzp’ers gebruiken de privé-auto voor hun zakelijke activiteiten in plaats van een auto aan te schaffen op naam van de zaak. Dat is niet zo vreemd want een auto aanschaffen, kost geld en een zakelijke auto betekent vaak een bijtelling in de btw en de winst. Bovendien zijn er aantrekkelijke fiscale voordelen bij het zakelijk gebruik van de eigen auto.Er bestaan twee fiscale regelingen voor zzp’ers met een privé-auto die behoorlijk veel voordeel kunnen opleveren:

  1. kilometervergoeding van 23 cent (2024), 21 cent (2023) en 19 cent in oudere jaren;
  2. btw-aftrek van gebruikskosten naar rato van gebruik.

1. Kilometervergoeding

De fiscale kilometervergoeding bedraagt 23, 21 of 19 cent per zakelijk gereden kilometer. Dat betekent dat je als zzp’er die vergoeding mag opvoeren als zakelijke kosten (btw-vrij) in de boekhouding. Daardoor wordt de belastbare winst lager.

Voor de inkomsten-belasting is woon-werkverkeer ook zakelijk! Dat betekent dat woon-werkkilometers ook meetellen voor de kilometervergoeding!

Deze aftrekpost kan nog behoorlijk oplopen. Stel dat je 8000 km zakelijk hebt gereden, dan heb je een extra aftrekpost van € 1.840,- (2024).


2. Btw-aftrek van gebruikskosten

Een zzp’er kan een deel van de btw aftrekken als voorbelasting die betaald is aan gebruikskosten van de privé-auto. Het gaat hier dus om kosten waar btw op zit zoals:

Om de btw-aftrek te kunnen berekenen, zijn de volgende getallen nodig:

  1. het totaal aantal gereden km’s met de auto in het betreffende boekjaar (zowel privé als zakelijk);
  2. het aantal zakelijk gereden km’s;
  3. het totaalbedrag aan betaalde btw voor benzine (ook voor privéritten) en garagekosten.

Voor de btw is woon-werkverkeer niet zakelijk! Dat betekent dat woon-werkkilometers hier niet meetellen!

Met de eerste twee getallen wordt berekend hoeveel procent zakelijk is gereden. Stel dat je in het totaal 20.000 km hebt gereden waarvan 5.000 km zakelijk waren. Dan is het percentage:

5.000 / 20.000 * 100 = 25%

Stel dat je in het jaar € 1.600 hebt betaald aan btw op de gebruikskosten, dan mag je daar 25% van aftrekken als voorbelasting.

€ 1.600 * 25% = € 400

Je moet bij een boekencontrole wel kunnen laten zien hoe je aan die kilometers en dat btw-bedrag bent gekomen.

Wat nu als je niet hebt bijgehouden hoeveel kilometers je totaal hebt gereden? Of als je geen zin hebt om dat bij te houden? Dan weet je niet welk percentage van alle km’s zakelijk zijn gereden. In dat geval kun je kiezen voor een standaard correctie welke 1,5% bedraagt van de catalogusprijs van jouw privé-auto (ook als deze ouder is dan 15 jaar).

Stel, je hebt een privé-auto die ooit voor de eerste eigenaar € 30.000 kostte (inclusief btw en bpm). Dan is de correctie op de btw-aftrek:

€ 30.000 * 1,5% = € 450

Dit bedrag moet je aftrekken van het totaal aan betaalde btw:

€ 1600 - € 450 = € 1.150

Dit aftrekbare bedrag aan btw is veel hoger dan het bedrag dat was berekend op basis van het aantal gereden zakelijke km’s. Het is in dit geval dus veel gunstiger om de btw-aftrek te berekenen op basis van de standaard (forfaitaire) correctie en niet op basis van de zakelijk gereden km's.

Er zijn echter ook situaties mogelijk dat de standaard correctie ongunstiger uitpakt. Bijvoorbeeld wanneer je een (oorspronkelijk) heel dure auto rijdt en je relatief veel zakelijke km’s rijdt.

Het mooie is dat je zelf mag bepalen welke rekenmethode je toepast. Daarom ter afsluiting de volgende tips:

  1. schrijf elk jaar op 1 januari de km-stand op;
  2. houd je zakelijk gereden km’s bij (sowieso voor de 19/21 c/km);
  3. bewaar alle bonnen van gebruikskosten van de auto waar btw op zit;
  4. bepaal aan het einde van het jaar welke rekenmethode voor jou het meest gunstig is.Bereken het zelf

Aan het gebruik van deze tool kunnen geen rechten worden ontleend

Kies jaar
Aantal gereden kilometers woon-werkverkeer   km
Aantal zakelijk gereden kilometers (anders dan woon-werkverkeer)   km
Totaal aantal gereden kilometers (zowel privé als zakelijk)   km
Btw op alle gebruikskosten (ook privé)   €
Nieuwprijs auto inclusief btw en bpm   €

1. Kilometervergoeding

Totaal aantal zakelijke kilometers
Aftrekbaar bedrag als kosten

2. Btw-aftrek van gebruikskosten

Btw op gebruikskosten

   Methode 1: berekening op basis van gereden kilometers

Totaal aantal zakelijke kilometers voor de btw
Percentage zakelijk gebruik voor de btw
Aftrekbaar bedrag als btw

   Methode 2: berekening op basis van catalogusprijs

Correctie 1,5% van nieuwprijs
Aftrekbaar bedrag als btw