Is een jaarrekening verplicht voor zzp'ers?


Veel zzp'ers vragen zich af of zij verplicht zijn een jaarrekening op te (laten) stellen. Het antwoord is: nee, maar je hebt deze vaak wel nodig voor de aangifte-inkomstenbelasting (IB-aangifte).

Wanneer je de persoonlijke IB-aangifte invult op de website van de belastingdienst, moet je als ondernemer met een eenmanszaak (of vof / maatschap) in een apart deel van de aangifte de jaarcijfers van jouw bedrijf invoeren. Dit zakelijke deel bestaat voornamelijk uit:

De verlies- en winstrekening geeft een overzicht van jouw opbrengsten en kosten. De opbrengsten min de kosten vormen jouw winst of resultaat. Dit deel van aangifte is voor veel ondernemers wel duidelijk. Hier heb je geen complete jaarrekening voor nodig.

We spreken vaak van een jaarrekening als er zowel een verlies- en winstrekening is alsook een balans. Het doel van de balans is vaak minder duidelijk. Simpel gezegd, geeft de balans een overzicht van wat de onderneming allemaal bezit (middelen, geld) en wie de eigenaar is (of er schulden zijn). Je komt niet onder een balans uit als je:

  1. zaken hebt gekocht waar je over moet afschrijven (investeringen)
  2. btw-plichtig bent en aan het einde van het jaar moet aangeven hoeveel btw je nog moet afdragen / kunt ontvangen
  3. gebruik maakt van de oudedagsreserve (tot 2023)

Investeringen

Als je investeringen hebt gedaan waar je over moet afschrijven zoals bijvoorbeeld een auto of een dure computer, wil de belastingdienst elk jaar graag weten:

Dit wordt op de balans vermeld aan de linkerkant (activa). Meestal gaat het dan om de zogenaamde Materiële Vaste Activa (MVA). EenvoudigeJaarrekening.nl helpt je hier stap voor stap bij en biedt zelfs een functie om alle investeringen en de bijhorende afschrijvingen en balanswaarden over meerdere jaren bij te houden.


Btw op de balans

Wanneer je btw-plichtig bent, moet je aan het einde van het jaar opgeven hoeveel btw je nog moet afdragen of kunt ontvangen. Meestal doe je elk kwartaal aangifte van de btw en draag je meerdere keren per jaar af of krijg je btw terug. Er blijft aan het einde van het jaar vaak een bedrag over omdat je over het laatste kwartaal pas aangifte doet in het jaar daarop. Ook kan het zijn dat eerdere aangiften niet kloppen en dat komt dan tot uitdrukking in het btw-bedrag op de balans.


Oudedagsreserve

Als zzp'er mag je tot/met 2022 onder bepaalde voorwaarden geld reserveren voor je pensioen. Daar betaal je dan in eerste instantie nog geen belasting over. Een van de voorwaarden is dat het eigen vermogen niet negatief mag zijn. Je hebt een balans nodig om het eigen vermogen te bepalen. Het eigen vermogen (of ondernemingsvermogen) staat altijd rechts op de balans bij de passiva.